Manze mem Pep Admirab… …


Manze mem Pep Admirab…

Tan ki to vant pa vid to pa pou plenye… Me kan to Vant Vid, to pou tro feb pou lagerr… Ou swa tou pou kraz partou ar la raz… Kontinye asize manz pistas…

A fors, to pou tass dan to sez, obez…

Alain Bertrand in Mauritian creole about The People’s Inertia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s